WO2Actueel.nl

Namenlijst oorlogsslachtoffers in gedachteniskapel Hortensiapark opnieuw bekeken

Kent u nog Helmondse oorlogsslachtoffers die nog niet vermeld staan in de gedachteniskapel in het Hortensiapark en daar wel een plekje verdienen? Geef de namen dan door. Ook meer achtergrondinformatie over de Helmondse oorlogsslachtoffers is van harte welkom.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. 20 Jaar geleden werd in het Hortensiapark in Helmond de St. Jozefkapel als gedachteniskapel herbouwd en voorzien van de namen van alle Helmondse oorlogsslachtoffers sinds 1939. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat enkele namen en overlijdensdata en –plaatsen niet kloppen. Ook is er een naam opgedoken die alsnog opgenomen kan worden. Voordat gekeken wordt of het monument hierop is aan te passen, krijgen de inwoners van Helmond de gelegenheid om eventuele aanvullingen of correcties door te geven.Enkele foutjes in de vermeldingen geslopen
Indertijd is er door een commissie uitvoerig onderzoek gedaan naar wie wel en wie niet in aanmerking kwam voor vermelding in de kapel. Onderzoek door Jeroen Koppes (STIWOT), in samenwerking met de gemeente Helmond en het regionaal archief, heeft aangetoond dat er wat foutjes in de vermeldingen geslopen zijn. Enkele namen zijn verkeerd geschreven en sommige overlijdensdata en –plaatsen kloppen niet. Ook is er één naam opgedoken die alsnog opgenomen kan worden.

Correcties aanbrengen
Voordat gekeken gaat worden of het monument hierop is aan te passen, wordt eerst geïnventariseerd of inwoners van Helmond nog aanvullingen of correcties hebben op de vermeldingen. Deze zullen getoetst worden aan het oorspronkelijk uitgevoerde onderzoek. Als indertijd al is besloten een naam niet op te nemen, zal dat ook nu niet gebeuren. Aanvullingen en verbeteringen worden enkel in behandeling genomen met onderbouwing van (archief)stukken.

Criteria
Er wordt uitgegaan van de volgende criteria, die zijn opgesteld door de onderzoekscommissie uit 1995:
- Er moet een rechtstreekse relatie zijn tussen de omgekomenen en Helmond. De betreffende personen moeten geruime tijd in Helmond gewoond hebben of ten gevolge van een oorlogshandeling in Helmond zijn overleden. Onder Helmond wordt het grondgebied van de gemeente Helmond in 1995 verstaan (inclusief Stiphout en 't Hout, exclusief Brandevoort). Inwoners van naburige gemeenten die na (dodelijk) gewond te zijn ten gevolge van een oorlogshandeling in hun eigen gemeente, naar het ziekenhuis in Helmond werden gebracht en daar zijn overleden, worden niet meegenomen.
- Evenmin worden personen meegenomen die in Duitse krijgsdienst zijn geweest, bij de SS zijn geweest of op grond van collaboratie met de Duitse bezetters zijn terechtgesteld.
- Het overlijden moet een rechtstreeks gevolg zijn geweest van oorlogshandelingen of oorlogsomstandigheden. Ongelukken werden niet als zodanig beschouwd. Een uitzondering is echter gemaakt voor jonge, nog niet tot de jaren des onderscheids gekomen kinderen.

Waar is de namenlijst te vinden?
De complete namenlijst is te vinden op de website tracesofwar.com/helmond. Aanvullingen zijn welkom via helmond@tracesofwar.com. STIWOT is tevens op zoek naar meer achtergrondinformatie over de slachtoffers. Denk aan foto's, bidprentjes, dagboeken, graflocaties of meer informatie over hoe ze zijn overleden. Deze informatie is van harte welkom.

Bron: Gemeente Helmond / STIWOT

Gerelateerd nieuws

Laatste nieuws

Bezoekersreacties

Headlines

Fotoverslag British Airborne Hospital Oosterbeek
Fotoverslag Lichtjes in Groesbeek
Fotospecial Kerstmis aan het front

Agenda

7 april: Bevrijdingsfestival Amherst 2017 te Zuidlaren (website).

4 mei: Bevrijdingsfestival Brielle 2017 te Brielle (website).

20 mei: Militracks Sd.Kfz. Event 2017 te Overloon (website).

24 juni: Militair Weekend Hembrug 2017 te Zaandam (website).

19 augustus: Santa Fe Event 2017 te Overloon (website).

Wat gebeurde er vandaag in de WOII

25-03-1939: Moravië aangehecht bij het Derde Rijk
(Foto: University of San Diego)

Wat er nog meer gebeurde

1943: Luitenant van Zanten wordt geëxecuteerd. (zie 10 maart)

Fotospecials

Nieuwe tentoonstelling Oorlogsmuseum Overloon
Eerbetoon aan Jozef Corbeel in Fort Breendonk
Boekpresentatie 'Elke dag angst' in Antwerpen
Herdenking monument 101st Airborne Division
Fotoverslag begrafenis 2 soldaten van het Wiltshire Regiment
STIWOT Battlefieldtour "Ardennenoffensief" 2016
Fotoverslag bezoek Odulfusschool begraafplaats Mierlo
Fotoverslag herdenking Helmond 2016
Fotoverslag herdenking Mierlo-Hout 2016
Fotoverslag Race to the Bridge 2016

TracesOfWar.com

Go2War2.nl - Artikelen

Go2War2.nl - Recensies

WW2Awards.com - Medailles

WW2Awards.com - Personen

STIWOT Partners

De boodschapper uit de hel

Hitlers propagandatochten